Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11690-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 11690 behandlar de tekniska aspekterna beträffande bullerbekämpning på arbetsplatser.De olika tekniska åtgärderna anges,relaterade akustiska storheter beskrivs,
storleken på bullerminskningen diskuteras och verifierings- metoder skissas.
Denna del av ISO 11690 behandlar endast hörbart ljud.
ANM 1 Bilaga K tar upp relevanta internationella standarder och annan litteratur om bullerbekämpningsåtgärder.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996)

Artikelnummer: STD-20071

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 63

Ersätts av: SS-EN ISO 11690-2:2020