Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2:2020

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2:2020

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document deals with the technical aspects of noise control in workplaces. The various technical measures are stated, the related acoustical quantities described, the magnitude of noise reduction discussed, and the verification methods outlined.
This document deals only with audible sound.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2:2020

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:2020)

Artikelnummer: STD-80026260

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-24

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 11690-2