Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-2

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 11690-2:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-2

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 11690 behandlar de tekniska aspekterna beträffande bullerbekämpning på arbetsplatser.De olika tekniska åtgärderna anges,relaterade akustiska storheter beskrivs,
storleken på bullerminskningen diskuteras och verifierings- metoder skissas.
Denna del av ISO 11690 behandlar endast hörbart ljud.
ANM 1 Bilaga K tar upp relevanta internationella standarder och annan litteratur om bullerbekämpningsåtgärder.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-2

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-20071

Edition: 1

Approved: 2/21/1997

No of pages: 63

Replaced by: SS-EN ISO 11690-2:2020