Standard Svensk standard · SS-EN 14995:2006

Plast - Utvärdering av komposterbarhet - Provningsschema och specifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and procedures to determine the compostability or
anaerobic treatability of plastic materials by addressing four characteristics:I) biodegradability,

II) disintegration during biological treatment,

III) effect on the biological treatment process and

IV) effect on the quality of the resulting compost.NOTE For packaging EN 13432 applies.

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99) Plast Allmänt (83.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-57342

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-21

Antal sidor: 21