Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16192:2020

Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16192:2020

Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document summarizes methods for the determination of the parameters pH, ammonium, AOX, As, Ba, Cd, Cl-, easily liberatable cyanide, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, electrical conductivity, F-, Hg, Mo, Ni, NO2-, Pb, phenol index, total S, Sb, Se, SO42-, TDS, V and Zn in aqueous eluates for the characterization of waste.

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16192:2020

Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Waste - Guidance on analysis of eluates

Artikelnummer: STD-80020993

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-30

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 16192:2011