Standard Svensk standard · SS-EN 16192:2011

Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 025 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 025 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 640 SEK
Normalpris: 2 050 SEK
Du sparar: 410 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of the parameters pH, ammonium, AOX, As, Ba, Cd, Cl-, easily liberatable CN-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, electrical conductivity, F-, Hg, Mo, Ni, NO2-, Pb, phenol index, total S, Sb, Se, SO42-, TDS, V and Zn in aqueous eluates for the characterization of waste.

Ämnesområden

Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Analysis of eluates

Artikelnummer: STD-82469

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-08

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12506 , SS-EN 13370