Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14701-2:2013

Omfattning
This document specifies a method for determining the specific resistance to filtration of sludges, conditioned or non-conditioned. This document is applicable to sludges and sludge suspensions from: - storm water handling; - urban wastewater collecting systems; - urban wastewater treatment plants; - treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); - water supply treatment plants; This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration

Artikelnummer: STD-45844

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 14701-2:2013