Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14701-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the specific resistance to filtration of sludges, conditioned
or non-conditioned.
This document is applicable to sludges and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants;
This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2006

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration

Artikelnummer: STD-45844

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 14701-2:2013