Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2013

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the specific resistance to filtration of conditioned and non-conditioned sludges, provided that no sedimentation occurs during filtration (i.e. single phase suspension with particles in suspension). This European Standard is applicable to sludges and sludge suspensions from: - storm water handling; - urban wastewater collecting systems; - urban wastewater treatment plants; - industrial wastewater that has been treated similarly to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); - water supply treatment plants. This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration

Artikelnummer: STD-89962

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-03

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14701-2:2006