Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2013

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2013

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the specific resistance to filtration of conditioned and non-conditioned sludges, provided that no sedimentation occurs during filtration (i.e. single phase suspension with particles in suspension).
This European Standard is applicable to sludges and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- industrial wastewater that has been treated similarly to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants.
This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14701-2:2013

Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestämning av specifikt motstånd mot filtrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration

Artikelnummer: STD-89962

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-03

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14701-2:2006