Standard Svensk standard · SS-EN 16175-1:2016

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kvicksilver - Del 1: Atomabsorptionsspektrometri med kall ånga (CV-AAS)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16175-1:2016

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kvicksilver - Del 1: Atomabsorptionsspektrometri med kall ånga (CV-AAS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according to EN 16173 or EN 16174 using cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS). The lower working range limit is 0,03 mg/kg (dry matter basis).

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16175-1:2016

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kvicksilver - Del 1: Atomabsorptionsspektrometri med kall ånga (CV-AAS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 1: Cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS)

Artikelnummer: STD-8023268

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 16175-1:2013