Standard Svensk standard · SS-EN 16168:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av totalt kväve genom torrförbränning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16168:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av totalt kväve genom torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of total nitrogen (organic and inorganic) according to the procedure of Dumas in sludge, treated biowaste and soil. A typical limit of detection is 0,02 % nitrogen, and a typical limit of quantification is 0,08 % nitrogen.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16168:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av totalt kväve genom torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen using dry combustion method

Artikelnummer: STD-87232

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 20