Standard Svensk standard · SS-EN 15934:2012

Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av indunstningsrest eller vatteninnehåll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for the calculation of the dry matter of sludge, treated biowaste, soil and waste for which the results of performed analysis are to be calculated to the dry matter basis. Depending on the nature and origin of the sample, the calculation is based on a determination of the dry residue (Method A) or a determination of the water content (Method B). It applies to samples containing more than 1 % (mass fraction) of dry residue or more than 1 % (mass fraction) of water. Method A applies to sludge, treated biowaste, soil and solid waste, Method B applies to liquid waste and to samples which are suspected or known to contain volatiles except for water.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter fraction after determination of dry residue or water content

Artikelnummer: STD-87234

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 28