Standard Svensk standard · SS-EN 15934:2012

Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av indunstningsrest eller vatteninnehåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15934:2012

Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av indunstningsrest eller vatteninnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the calculation of the dry matter of sludge, treated biowaste, soil and waste for which the results of performed analysis are to be calculated to the dry matter basis. Depending on the nature and origin of the sample, the calculation is based on a determination of the dry residue (Method A) or a determination of the water content (Method B). It applies to samples containing more than 1 % (mass fraction) of dry residue or more than 1 % (mass fraction) of water.
Method A applies to sludge, treated biowaste, soil and solid waste, Method B applies to liquid waste and to samples which are suspected or known to contain volatiles except for water.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15934:2012

Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av indunstningsrest eller vatteninnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter fraction after determination of dry residue or water content

Artikelnummer: STD-87234

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 28