Standard Svensk standard · SS-EN 14997:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pHs inverkan på utlakning vid kontinuerlig pH-justering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14997:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pHs inverkan på utlakning vid kontinuerlig pH-justering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the influence of pH on the leachability of inorganic constituents from a waste material. Approaching equilibrium as defined in this European Standard is established by continuous adjustment of the pH by addition of acid or base to reach desired pH values. This test method produces eluates, which are subsequently characterized physically and chemically.
This European Standard is a parameter specific test as specified in EN 12920. The application of this test method alone is not sufficient for the determination of the detailed leaching behaviour of a waste under specified conditions.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14997:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pHs inverkan på utlakning vid kontinuerlig pH-justering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with continuous pH control

Artikelnummer: STD-8013590

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-29

Antal sidor: 60

Ersätter: SIS-CEN/TS 14997:2007