Standard Svensk standard · SS-EN 14345:2005

Karaktärisering av avfall - Gravimetrisk bestämning av kolväteinnehåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14345:2005

Karaktärisering av avfall - Gravimetrisk bestämning av kolväteinnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a gravimetric method for the determination of the hydrocarbon content in solid waste. It is applicable to hydrocarbon content greater than 0,5 % (m/m) on dry matter basis. This method does not permit to provide qualitative information on the nature and the source of the hydrocarbons.
NOTE Aqueous liquid waste samples can be analysed in accordance with prEN ISO 9377-1 or the procedure specified in Annex B.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14345:2005

Karaktärisering av avfall - Gravimetrisk bestämning av kolväteinnehåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content by gravimetry

Artikelnummer: STD-39059

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-11

Antal sidor: 17