Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16177:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16177:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies a procedure for the determination of ammonium nitrogen and nitrate nitrogen in sludge, treated biowaste and soil after extraction with a 1 mol/l potassium chloride solution. The extraction method is suitable for fresh samples. The determination of nitrogen fractions can be done manually or by automated methods.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16177:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite

Artikelnummer: STD-98814

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-12

Antal sidor: 24