Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16175-2:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16175-2:2016
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16175-2:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according to EN 16173 or EN 16174 using cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AVS). The lower working range limit is 0,003 mg/kg (dry matter basis).

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16175-2:2013

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)

Artikelnummer: STD-98813

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-12

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 16175-2:2016