Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15937:2015

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av den elektriska konduktiviteten

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15937:2015

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av den elektriska konduktiviteten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies a method for the determination of the specific electrical conductivity in aqueous suspensions of sludge (fresh), treated biowaste (fresh) or soil (fresh or air-dry).

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15937:2015

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av den elektriska konduktiviteten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity

Artikelnummer: STD-105050

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-07

Antal sidor: 20