Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 14429:2005

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pH-inverkan på lakning vid initial tillsättning av syra/bas

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14429:2015

Omfattning
This Technical Specification is applicable to determine the influence of pH on the leachability of inorganic constituents from a waste material. Equilibrium condition as defined in the standard is established by addition of pre-determined amounts of acid or base to reach desired end pH values. This test method produces eluates, which are subsequently characterized physically and chemically. This Technical Specification is a parameter specific test as specified in ENV 12920. The application of this test method alone is not sufficient for the determination of the detailed leaching behaviour of a waste under specified conditions. NOTE This generally requires the application of several test methods, behavioural modelling and model validation as specified in ENV 12920.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition

Artikelnummer: STD-41236

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-07

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-EN 14429:2015