Standard Svensk standard · SS-EN 14429:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pH-inverkan på lakning vid initial tillsättning av syra/bas

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14429:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pH-inverkan på lakning vid initial tillsättning av syra/bas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the influence of pH on the leachability of inorganic constituents from a waste material. The equilibrium condition as defined in the standard is established by addition of pre-determined amounts of acid or base to reach desired end pH values. This test method produces eluates, which are subsequently characterized physically and chemically.
This European Standard is a parameter specific test as specified in EN 12920. The application of this test method alone is not sufficient for the determination of the detailed leaching behaviour of a waste under specified conditions.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14429:2015

Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pH-inverkan på lakning vid initial tillsättning av syra/bas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition

Artikelnummer: STD-8013589

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-29

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-CEN/TS 14429:2005