Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16193:2015

Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report specifies three methods for the detection and enumeration of Escherichia coli in sludge, treated biowaste and soil:
? Method A - Membrane filtration method for quantification (see Clause 6);
? Method B - Miniaturised method (Most Probable Number, MPN) by inoculation in liquid medium (see Clause 7);
? Method C - Macromethod (Most Probable Number) in liquid medium (see Clause 8).

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli

Artikelnummer: STD-105049

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-07

Antal sidor: 60