Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15018:2006

Characterization of waste - Digestion of waste samples using alkali-fusion techniques

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report describes digestion methods for the determination of element contents of waste samples by using different alkali-fusion techniques.

Ämnesområden

Allmänt Avfall


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Digestion of waste samples using alkali-fusion techniques

Artikelnummer: STD-44568

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-14

Antal sidor: 26