Standard Svensk standard · SS-ISO 24161:2022

Avfallshantering — Terminologi (ISO 24161:2022, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 24161:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24161:2022

Avfallshantering — Terminologi (ISO 24161:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms that are commonly used in the area of waste collection and transportation management. It aims to align with terminology used internationally.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt Avfall (13.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24161:2022

Avfallshantering — Terminologi (ISO 24161:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Waste collection and transportation management — Vocabulary (ISO 24161:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80038667

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-18

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 24161:2024