Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-4:2020

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 4: Bestämning av minsta luftvolymflöde för infångningsdon (ISO 21904-4:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies two methods for establishing the minimum air volume flow rate. One method is dedicated for use with captor hoods, nozzles and slot nozzles with a ratio of slot length to hose diameter of 8:1 or less. The other method is dedicated for use with on-gun extraction devices. These methods are not applicable to down draught tables.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsutrustning (25.160.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO 21904-4:2020)

Artikelnummer: STD-80020682

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15012-4:2016 , SS-EN ISO 15012-2:2008