Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15012-2:2008

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 2: Bestämning av minsta volumetriskt luftflöde för infångningshuvar och munstycken (ISO 15012-2:2008)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 21904-4:2020

Omfattning
This part of ISO 15012 specifies a method for establishing the minimum air volume flow rate required for captor hoods and nozzles to effectively capture fume and gases from welding and allied processes. The method can be used with capture devices of any aspect ratio and cross-sectional area, but it is not applicable to on-gun extraction systems and down draught tables. This part of ISO 15012 also specifies the test data to be marked on the capture devices.

Ämnesområden

Svetsutrustning (25.160.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles (ISO 15012-2:2008)

Artikelnummer: STD-65967

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-14

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 21904-4:2020