Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-2:2020

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 2: Krav på provning och märkning av avskiljningsgraden (ISO 21904-2:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for testing equipment for the separation of welding fume in order to determine whether its separation efficiency meets specified requirements. The method specified does not apply to testing of filter cartridges independent of the equipment in which they are intended to be used. This document applies to equipment that is manufactured after its publication. NOTE General ventilation systems are excluded from the Scope of ISO 21904-1.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsutrustning (25.160.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency (ISO 21904-2:2020)

Artikelnummer: STD-80020681

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 15012-2:2008 , SS-EN ISO 15012-1:2013