Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-4:2018

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 4: Rökdatablad (ISO 15011-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 15011-4:2017 covers health and safety in welding and allied processes. It specifies requirements for determination of the emission rate and chemical composition of welding fume in order to prepare fume data sheets. ISO 15011-4:2017 applies to all filler materials used for joining or surfacing by arc welding using a manual, partly mechanized or fully automatic process, depositing unalloyed steel, alloyed steel and non-ferrous alloys. Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding with solid wires, metal-cored and flux-cored wires and arc welding with self-shielded flux-cored wires are included within the scope of this document.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)

Artikelnummer: STD-80001169

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 15011-4:2006 , SS-EN ISO 15011-4:2006/A1:2008