Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2022

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2022

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method to determine radium-226 (226Ra) activity concentration in all types of water by emanometry.
The test method specified is suitable for the determination of the soluble, suspended and total 226Ra activity concentration in all types of water with soluble 226Ra activity concentrations greater than 0,02 Bq l-1.
The decay chains of 238U and 232Th are given in Annex A. Figure A.1 shows the 238U and its decay chain.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2022

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2022)

Artikelnummer: STD-80038866

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-10-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 13165-2:2020