Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13165-2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13165-2:2014 specifies the determination of radium-226 (226Ra) activity concentration in all types of water by emanometry. The method specified is suitable for the determination of the soluble, suspended, and total 226Ra activity concentration in all types of water with soluble 226Ra activity concentrations greater than 0,02 Bq l-1. In water containing high activity concentrations of 228Th, interference from 220Rn decay products can lead to overestimation of measured levels.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-2:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri (ISO 13165-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)

Artikelnummer: STD-80020217

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 13165-2:2022