Standard Svensk standard · SS 677

ISO tolerans- och passningssystem - Urval av hål- och axeltoleranser för allmänna ändamål

Status: Gällande

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: ISO system of limits and fits - Selection of hole- and shaft tolerances for general purposes

Artikelnummer: STD-9175

Utgåva: 3

Fastställd: 1990-09-12

Antal sidor: 4

Ersätter: SMS 677