Standard Svensk standard · SS 25263

Byggakustik - Mätning av ljudtrycksnivå i rum - Fältprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16032:2004 , SS-EN ISO 16032:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25263

Byggakustik - Mätning av ljudtrycksnivå i rum - Fältprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs fältmetoder för mätning av A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum. Den uppmätta ljudtrycksnivån förutsätts härröra från ljudkällor inuti byggnaden. I bilaga A ges riktlinjer för hur mätvärden som erhållits under ett tillstånd kan korrigeras till värden representativa för andra tillstånd. Bilaga A.5 ingår som en normativ del av denna standard. Resultat som erhållits enligt denna standard kan användas för att bedöma om ställda krav på A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum uppfylls.

Ämnesområden

Övrigt (17.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25263

Byggakustik - Mätning av ljudtrycksnivå i rum - Fältprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Building acoustics - Measurement of sound pressure levels in rooms - Test method

Artikelnummer: STD-19478

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-11-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 25263

Ersätts av: SS-EN ISO 16032:2004 , SS-EN ISO 16032:2004