Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16032:2004

Byggakustik - Mätning av buller från installationer i byggnader - Teknisk metod (ISO 16032:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16032:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16032:2004

Byggakustik - Mätning av buller från installationer i byggnader - Teknisk metod (ISO 16032:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar metoder för mätning av ljudtrycksnivå från installationer i byggnader installerade i byggnadsstrukturer. Detta dokument omfattar specifikt mätningar av sanitära installationer, mekanisk ventilation, uppvärmnings- och kylinstallationer, hissar, sopnedkast, värmepannor, fläktar, pumpar och andra hjälpinstallationer, samt motordrivna garageportar, men kan även tillämpas för annan utrustning kopplad till eller installerad i byggnader.
Metoderna är lämpliga för rum med volymer på cirka 300 m³ eller mindre i t ex bostäder, hotell, skolor, kontor och sjukhus. Standarden är i allmänhet inte avsedd för mätningar i stora hörsalar och konsertsalar. Driftförhållandena och driftcyklerna i Bilaga B kan dock användas i sådana fall.
Installationernas ljudtrycksnivå bestäms som den maximala A-vägda och i tillägg C-vägda ljudtrycksnivå som uppstår under en specificerad driftcykel av den provade installationen, eller som den ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån som bestäms under en specifik integrationstid. A-vägda och C-vägda värden beräknas från mätningar i oktavband.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Akustik (92.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16032:2004

Byggakustik - Mätning av buller från installationer i byggnader - Teknisk metod (ISO 16032:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032:2004)

Artikelnummer: STD-80011598

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-05

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 16032:2004

Ersätter: SS 25263

Ersätts av: SS-EN ISO 16032:2024