Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11821

Akustik - Ljuddämpande egenskaper hos flyttbara skärmar föravskärmning mot industribuller - Fältmätningar (ISO 11821:1997)

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt (17.140.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20572

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-16

Antal sidor: 16