Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound pressure levels in rooms - Test method

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 16032:2004 , SS-EN ISO 16032:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound pressure levels in rooms - Test method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna standard beskrivs fältmetoder för mätning av A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum. Den uppmätta ljudtrycksnivån förutsätts härröra från ljudkällor inuti byggnaden. I bilaga A ges riktlinjer för hur mätvärden som erhållits under ett tillstånd kan korrigeras till värden representativa för andra tillstånd. Bilaga A.5 ingår som en normativ del av denna standard. Resultat som erhållits enligt denna standard kan användas för att bedöma om ställda krav på A- eller C-vägd ljudtrycksnivå i rum uppfylls.

Subjects

Other (17.140.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25263

Building acoustics - Measurement of sound pressure levels in rooms - Test method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-19478

Edition: 2

Approved: 11/27/1996

No of pages: 12

Replaces: SS 25263

Replaced by: SS-EN ISO 16032:2004 , SS-EN ISO 16032:2004