Standard Svensk standard · SS-ISO 5130:2007/Amd 1:2012

Akustik - Mätning av ljudtrycknivåer från stillastående vägfordon - Tillägg 1 (ISO 5130:2007/Amd 1:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 5130:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5130:2007/Amd 1:2012

Akustik - Mätning av ljudtrycknivåer från stillastående vägfordon - Tillägg 1 (ISO 5130:2007/Amd 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a test procedure, environment and instrumentation for measuring the exterior sound pressure levels from road vehicles under stationary conditions, providing a continuous measure of the sound pressure level over a range of engine speeds.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5130:2007/Amd 1:2012

Akustik - Mätning av ljudtrycknivåer från stillastående vägfordon - Tillägg 1 (ISO 5130:2007/Amd 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles - Amendment 1 (ISO 5130:2007/Amd 1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86419

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 5130:2007

Ersätts av: SS-ISO 5130:2019