Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2:2018

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper - luftljudsisolering i diffust ljudfält

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the laboratory method for measuring the airborne sound insulation performance of road traffic noise reducing devices in reverberant conditions. It covers the assessment of the intrinsic performance of barriers that can reasonably be assembled inside the testing facility described in EN ISO 10140-2 and EN ISO 10140-4. This method is not intended for the determination of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation of noise reducing devices to be installed on roads in non-reverberant conditions.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions

Artikelnummer: STD-80005378

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1793-2:2012