Standardutveckling · SIS/TK 248

Vägutrustning

Vägräcken, vägmärken, belysningsstolpar, trafiksignaler. Vi ser dem dagligen när vi rör oss i trafiken. Men vi reflekterar kanske sällan över den livsviktiga funktion som dessa produkter fyller och vilka krav som ställs för att de ska få användas.

Vägutrustning spänner över ett stort område och standarder utarbetas för krocksäkerhet, skyddsräcken och barriärer, vägmarkeringar, vägmärken, trafiksignaler, vägbelysning, bullerskydd och parkeringsautomater. Dessa standarder utgör en grund för CE-märkning och används vid offentlig upphandling inom Europa. De påverkar därigenom såväl tillverkare som myndigheter, provningsorgan och i slutändan även trafikanterna.

Arbetet omfattar produktspecifikationer, funktions- och säkerhetskrav. Standarderna har koppling till byggdirektivet och ett flertal är s.k. harmoniserade standarder, vilket innebär att de inarbetas som myndighetskrav i de europeiska länderna. De flesta av standarderna används även tillsammans med upphandlingsdirektivet och svenska upphandlingslagen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt ska situationen i Europa generellt förbättras och resultera i färre dödade och skadade trafikanter. Genom krav på att produkterna ska uppfylla åtminstone minimikrav för funktion och säkerhet rensas de sämsta produkterna ut.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägutrustning
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 22 standarder
EN 40-1, Belysningsstolpar - Del 1: Definitioner, generella krav och dimensioner
WI 00226250, Vägutrustning- Bullerskydd - Deklarerade nyckelfaktorer för bedömning av hållbarhet
EN 13422, Vägutrustning - Flyttbara vägmärken - Koner och cylindrar
EN 1824, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fältprov
EN 12802, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Laboratoriemetoder för identifiering
EN 1463-1, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav
EN 12368, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Signallyktor
EN 1463-2, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 2: Beskrivning av provning i fält
EN 1871, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fysiska egenskaper
EN 14388, Vägutrustning - Bullerskydd - Specifikationer
EN 1794-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 2: Allmänna säkerhets- och miljökrav
EN 12414, Vägutrustning - Parkeringsautomat - Tekniska och funktionella krav
CEN/TS 17342, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Skyddsanordningar som reducerar allvarligheten när motorcyklister kolliderar med skyddsräcken
EN 16303, Vägutrustning - Validerings- och verifieringsprocess för användning av virtuell provning vid kollisionsprovning av skyddsanordningar
EN 12767, Vägutrustning - Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning - Krav och provningsmetoder
CEN/TR 1317-6, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 6: Skyddsräcken för fotgängare
CEN/TR N1449, Passive safety of support structures for road equipment - Design and validation procedure of bogie vehicle
EN 1317-5, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse
EN 12352, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Varningslyktor
EN 1463-3, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Del 3: Aktiva vägbanereflektorer
EN 1317-7, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 7: Vägräckesändar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder
EN 1424, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Inblandningsglas
Visa fler Visa färre
Utgivet 62 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 11 arbetsgrupper
SIS/TK 248/AG 01, Skyddsräcken och barriärer
SIS/TK 248/AG 02, Vägmarkeringar
SIS/TK 248/AG 03, Vägmärken
SIS/TK 248/AG 04, Trafiksignaler
SIS/TK 248/AG 05, Vägbelysning
SIS/TK 248/AG 06, Bullerskydd
SIS/TK 248/AG 09, Parkeringsutrustning
SIS/TK 248/AG 10, Passiv säkerhet hos vägutrustning
SIS/TK 248/AG 12, Road interaction – ADAS
SIS/TK 248/AG 20, Trafikanordningar för oskyddade trafikanter
SIS/TK 248/AG 50, Belysningsstolpar
Visa fler Visa färre
Deltagare 31 företag och organisationer
3M Svenska AB, Sollentuna
AB Blinkfyrar, Staffanstorp
AB Varmförzinkning, Smålandsstenar
ATA Hill & Smith AB, Sollentuna
Berlex i Kungälv AB, Kungälv
Blue Systems AB, Västra Frölunda
Dynamore Nordic AB, Linköping
Flowbird Sverige AB, Kista
Geveko Markings Sweden AB, Kristianstad
Hammerglass AB, Förslöv
Jerol Industri AB, Tierp
Mora Mast AB, Mora
Nordic Road Safety AB, Timrå
PPV Plast & Plåt Vägmärken AB, Kållered
Reflex & Folie Nordic AB, Norsborg
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
RSSE Roadside Safety Engineering AB, Danderyd
Saferoad Sverige AB, Huddinge
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Trafikverket, Kalmar
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Kolsva
Trafikverket, Uppsala
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Underhåll, Göteborg
Transportstyrelsen, Borlänge
Trinity Highway International, Ängelholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 226, Road equipment
CEN/TC 50, Lighting columns and spigots
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Anläggningsarbete Körbana Vägutrustning och väginstallationer Olycksfallskontroll Buller förorsakat av transportmedel Gatubelysning och tillhörande utrustning


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS/TK 248/AG 20 deltar på Elmia "På väg"

SIS projektledning tilsammans med ordförande för SIS/TK 248/AG 20 "Trafikanordningar för oskyddade trafikanter" kommer att delta som talare på seminariet På väg, Elmia den 14 mars i Jönköping.

Seminarieprogram

SIS talar kl. 13:00-13:55

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson

Peter Claeson
Projektledare
08-55552121
peter.claeson@sis.se

Ann-Sofie Sjöblom

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
08-55552035
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Ulrika Axmark

Ulrika Axmark
Projektassistent
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se