Standardutveckling · SIS/TK 248

Vägutrustning

Vägräcken, vägmärken, belysningsstolpar, trafiksignaler. Vi ser dem dagligen när vi rör oss i trafiken. Men vi reflekterar kanske sällan över den livsviktiga funktion som dessa produkter fyller och vilka krav som ställs för att de ska få användas.

Vägutrustning spänner över ett stort område och standarder utarbetas för krocksäkerhet, skyddsräcken och barriärer, vägmarkeringar, vägmärken, trafiksignaler, vägbelysning, bullerskydd och parkeringsautomater. Dessa standarder utgör en grund för CE-märkning och används vid offentlig upphandling inom Europa. De påverkar därigenom såväl tillverkare som myndigheter, provningsorgan och i slutändan även trafikanterna.

Arbetet omfattar produktspecifikationer, funktions- och säkerhetskrav. Standarderna har koppling till byggdirektivet och ett flertal är s.k. harmoniserade standarder, vilket innebär att de inarbetas som myndighetskrav i de europeiska länderna. De flesta av standarderna används även tillsammans med upphandlingsdirektivet och svenska upphandlingslagen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt ska situationen i Europa generellt förbättras och resultera i färre dödade och skadade trafikanter. Genom krav på att produkterna ska uppfylla åtminstone minimikrav för funktion och säkerhet rensas de sämsta produkterna ut.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägutrustning
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 30 standarder
EN 1424, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Inblandningsglas
EN 1317-7, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 7: Vägräckesändar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder
EN 12352, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Varningslyktor
EN 1317-5, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse
CEN/TR N1449, Passive safety of support structures for road equipment - Design and validation procedure of bogie vehicle
CEN/TR 1317-6, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 6: Skyddsräcken för fotgängare
EN 1871, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fysiska egenskaper
EN 1463-2, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 2: Beskrivning av provning i fält
EN 12368, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Signallyktor
EN 1463-1, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav
EN 12802, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Laboratoriemetoder för identifiering
EN 1824, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fältprov
EN 17383, Vägutrustning- Bullerskydd - Deklarerade nyckelfaktorer för bedömning av hållbarhet
EN 40-1, Belysningsstolpar - Del 1: Definitioner, generella krav och dimensioner
EN 1790, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fabriksformade vägmarkeringar
EN 1793-6:2018/A1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1463-3, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Del 3: Aktiva vägbanereflektorer
EN 14388, Vägutrustning - Bullerskydd - Specifikationer
Road equipment – Interactions between automated, Vägutrustning - Interaktion mellan automatiserade fordon och väginfrastruktur - Gap- och överlappsanalys i definitioner av den digitala väginfrastrukturen för uppkopplade och automatiserade fordon
EN 1793-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper - Ljudabsorption i diffust ljudfält
EN 1793-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper - luftljudsisolering i diffust ljudfält
EN 1793-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3: Enhetligt trafikbullerspektrum
EN 1793-4, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 4: Produktegenskaper - Fältmätning av ljuddiffraktion
EN 1793-5, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Produktegenskaper - Fältmätning av ljudreflektion vid direkta ljudförhållanden
EN 1793-6, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1794-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 1: Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav
EN 1794-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 2: Allmänna säkerhets- och miljökrav
EN 1794-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 3: Reaktion vid brandpåverkan - Brandegenskaper avseende ljuddämpande anordningar och klassificering
EN 14389-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 1: Akustiska parametrar
EN 14389-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2: Icke-akustiska egenskaper
Visa fler Visa färre
Utgivet 63 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 11 arbetsgrupper
SIS/TK 248/AG 01, Skyddsräcken och barriärer
SIS/TK 248/AG 02, Vägmarkeringar
SIS/TK 248/AG 03, Vägmärken
SIS/TK 248/AG 04, Trafiksignaler
SIS/TK 248/AG 05, Vägbelysning
SIS/TK 248/AG 06, Bullerskydd
SIS/TK 248/AG 09, Parkeringsutrustning
SIS/TK 248/AG 10, Passiv säkerhet hos vägutrustning
SIS/TK 248/AG 12, Road interaction – ADAS
SIS/TK 248/AG 20, Trafikanordningar för oskyddade trafikanter
SIS/TK 248/AG 50, Belysningsstolpar
Visa fler Visa färre
Deltagare 30 företag och organisationer
,
3M Svenska AB, Sollentuna
AB Blinkfyrar, STAFFANSTORP
AB Varmförzinkning, Smålandsstenar
ATA Hill & Smith AB, Sollentuna
Berlex i Kungälv AB, Kungälv
Blue Systems AB, Västra Frölunda
Flowbird Sverige AB, Kista
Geveko Markings Sweden AB, Kristianstad
Hammerglass AB, Förslöv
Mora Mast AB, Mora
MSL International AB, LAHOLM
Nordic Road Safety AB, Timrå
Northcone AB, Johanneshov
PPV Plast & Plåt Vägmärken AB, Kållered
Reflex & Folie Nordic AB, Norsborg
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE AB, Borås
RSSE Roadside Safety Engineering AB, Danderyd
Saferoad Sverige AB, Köping
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Trafikverket, Uppsala
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket Förarprov, KALMAR
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, Borlänge
Trinity Highway International, Ängelholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 226, Road equipment
CEN/TC 226/WG 1, Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets
CEN/TC 226/WG 10, Passive safety of support structures for road equipment
CEN/TC 226/WG 11, Variable message signs
CEN/TC 226/WG 12, Road interaction - ADAS / Autonomous vehicles
CEN/TC 226/WG 2, Horizontal road signs
CEN/TC 226/WG 3, Vertical signs
CEN/TC 226/WG 4, Traffic control
CEN/TC 226/WG 6, Noise reducing devices
CEN/TC 226/WG 9, Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers
CEN/TC 50, Lighting columns and spigots
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Körbana (93.080.20) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30) Olycksfallskontroll (13.200) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS/TK 248/AG 20 deltar på Elmia "På väg"

SIS projektledning tilsammans med ordförande för SIS/TK 248/AG 20 "Trafikanordningar för oskyddade trafikanter" kommer att delta som talare på seminariet På väg, Elmia den 14 mars i Jönköping.

Seminarieprogram

SIS talar kl. 13:00-13:55

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se