Standardutveckling · SIS/TK 248

Vägutrustning

Vägräcken, vägmärken, belysningsstolpar, trafiksignaler. Vi ser dem dagligen när vi rör oss i trafiken. Men vi reflekterar kanske sällan över den livsviktiga funktion som dessa produkter fyller och vilka krav som ställs för att de ska få användas.

Vägutrustning spänner över ett stort område och standarder utarbetas för krocksäkerhet, skyddsräcken och barriärer, vägmarkeringar, vägmärken, trafiksignaler, vägbelysning, bullerskydd och parkeringsautomater. Dessa standarder utgör en grund för CE-märkning och används vid offentlig upphandling inom Europa. De påverkar därigenom såväl tillverkare som myndigheter, provningsorgan och i slutändan även trafikanterna.

Arbetet omfattar produktspecifikationer, funktions- och säkerhetskrav. Standarderna har koppling till byggdirektivet och ett flertal är s.k. harmoniserade standarder, vilket innebär att de inarbetas som myndighetskrav i de europeiska länderna. De flesta av standarderna används även tillsammans med upphandlingsdirektivet och svenska upphandlingslagen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt ska situationen i Europa generellt förbättras och resultera i färre dödade och skadade trafikanter. Genom krav på att produkterna ska uppfylla åtminstone minimikrav för funktion och säkerhet rensas de sämsta produkterna ut.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägutrustning
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 35 standarder
EN 1424, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Inblandningsglas
EN 1317-7, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 7: Vägräckesändar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder
EN 1317-5, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse
CEN/TR N1449, Passive safety of support structures for road equipment - Design and validation procedure of bogie vehicle
EN 12368, Vägutrustning - Trafikstyrningsutrustning - Signallyktor
EN 12899-3, Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och deras retroreflektorer
EN 40-1, Belysningsstolpar - Del 1: Definitioner, generella krav och dimensioner
EN 1790, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Fabriksformade vägmarkeringar
EN 1793-6:2018/A1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1463-3, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Del 3: Aktiva vägbanereflektorer
EN 14388, Vägutrustning - Bullerskydd - Specifikationer
Road equipment – Interactions between automated, Vägutrustning - Interaktion mellan automatiserade fordon och väginfrastruktur - Gap- och överlappsanalys i definitioner av den digitala väginfrastrukturen för uppkopplade och automatiserade fordon
EN 1793-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper - Ljudabsorption i diffust ljudfält
EN 1793-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper - luftljudsisolering i diffust ljudfält
EN 1793-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3: Enhetligt trafikbullerspektrum
EN 1793-4, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 4: Produktegenskaper - Fältmätning av ljuddiffraktion
EN 1793-5, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Produktegenskaper - Fältmätning av ljudreflektion vid direkta ljudförhållanden
EN 1793-6, Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Produktegenskaper - Fältmätning av luftljudsisolering i direkt ljudfält
EN 1794-1, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 1: Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav
EN 1794-2, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 2: Allmänna säkerhets- och miljökrav
EN 1794-3, Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 3: Reaktion vid brandpåverkan - Brandegenskaper avseende ljuddämpande anordningar och klassificering
SS 7750-2, Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 2: Prefabricerade gång- och cykelbroar
EN 12802, Vägutrustning - Vägmarkeringar - Laboratoriemetoder för identifiering
EN 17383, Vägutrustning- Bullerskydd - Deklarerade nyckelfaktorer för bedömning av hållbarhet
EN 12966, Vägutrustning - Vägmärken - Variabla meddelandeskyltar
N 1950 Road restraint systems - Transitions, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
N 1951 Road restraint systems - Terminals, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
N 1952 Road restraint systems - RBS, Vägutrustning - Skyddsanordningar -
, Vägutrustning -
EN 14389, Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper
CEN/TR , Road infrastructure - Automated vehicle interactions - Guidance on the assessment of standards providing infrastructure support to automated mobility
EN 12767:2019/A1, Vägutrustning - Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning - Krav och provningsmetoder
CEN/TR 1317-10, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 10?
CEN/TS 1317-9, Vägutrustning - Del 9?
CEN/TS 1317-7, Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 7: Vägräckesändar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 66 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 11 arbetsgrupper
SIS/TK 248/AG 01, Skyddsräcken och barriärer
SIS/TK 248/AG 02, Vägmarkeringar
SIS/TK 248/AG 03, Vägmärken
SIS/TK 248/AG 04, Trafiksignaler
SIS/TK 248/AG 05, Vägbelysning
SIS/TK 248/AG 06, Bullerskydd
SIS/TK 248/AG 09, Parkeringsutrustning
SIS/TK 248/AG 10, Passiv säkerhet hos vägutrustning
SIS/TK 248/AG 12, Road interaction – ADAS
SIS/TK 248/AG 20, Trafikanordningar för oskyddade trafikanter
SIS/TK 248/AG 50, Belysningsstolpar
Visa fler Visa färre
Deltagare 43 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
AB Blinkfyrar, Staffanstorp
AB Varmförzinkning, Smålandsstenar
Anders Håkansson,
ATA Hill & Smith AB, Sollentuna
Berlex i Kungälv AB, Kungälv
Blue Systems AB, Västra Frölunda
Formenta AB, Värnamo
Geveko Markings Sweden AB, Kristianstad
Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, Göteborg
Hammerglass AB, Förslöv
Jerol Industri AB, Tierp
Lattix Production AB, Dals Långed
Malmö stad ,Fastighets- och gatukontoret, Malmö
Moramast AB, Mora
MSL International AB, Laholm
Nordic Road Safety AB, Timrå
Northcone AB, Johanneshov
PPV Plast & Plåt Vägmärken AB, Kållered
Ramudden AB, Gävle
Reflex & Folie Nordic AB, Norsborg
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RSSE Roadside Safety Engineering AB, Danderyd
Saferoad RRS Sverige AB, Sundsvall
Saferoad Sverige AB, Huddinge
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholm
Sundbybergs stad, Sundbyberg
Svevia AB (publ), Solna
Trafikverket, Uppsala
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket Förarprov, Kalmar
Trafikverket Region Väst, Göteborg
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, Göteborg
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Triple Sign System AB Vrigstad Skyltfabrik, Vrigstad
TRS Consulting AB, Bankeryd
Valtir International LLC, Filial, Ängelholm
Worxsafe AB, Östersund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 226, Road equipment
CEN/TC 226/WG 1, Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets
CEN/TC 226/WG 10, Passive safety of support structures for road equipment
CEN/TC 226/WG 11, Variable message signs
CEN/TC 226/WG 12, Road interaction - ADAS / Autonomous vehicles
CEN/TC 226/WG 2, Horizontal road signs
CEN/TC 226/WG 3, Vertical signs
CEN/TC 226/WG 4, Traffic control
CEN/TC 226/WG 6, Noise reducing devices
CEN/TC 50, Lighting columns and spigots
SIS/TK 248/AG 01, Skyddsräcken och barriärer:

CEN/TC 226/WG 1, Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets

CEN/TC 226/WG 10, Passive safety of support structures for road equipment

SIS/TK 248/AG 02, Vägmarkeringar:

CEN/TC 226/WG 2, Horizontal road signs

SIS/TK 248/AG 03, Vägmärken:

CEN/TC 226/WG 3, Vertical signs

SIS/TK 248/AG 04, Trafiksignaler:

CEN/TC 226/WG 4, Traffic control

SIS/TK 248/AG 06, Bullerskydd:

CEN/TC 226/WG 6, Noise reducing devices

SIS/TK 248/AG 10, Passiv säkerhet hos vägutrustning:

CEN/TC 226/WG 10, Passive safety of support structures for road equipment

SIS/TK 248/AG 12, Road interaction – ADAS:

CEN/TC 226/WG 12, Road interaction - ADAS / Autonomous vehicles

SIS/TK 248/AG 50, Belysningsstolpar:

CEN/TC 50, Lighting columns and spigots

CEN/TC 50/WG 6, Installation, operation and maintenance of lighting columns and spigots

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Anläggningsarbete (93) Körbana (93.080.20) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30) Olycksfallskontroll (13.200) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Publicerad: SS 7750-1:2022 Tillfälliga skyddsanordningar för gång- och cykeltrafik – Räcken och staket

Efter intensivt arbete och många möten i SIS/TK 248/AG 20 har SS 7750-1 publicerats (juli 2022).

Standarden anger skyddsklasser som tillfälliga räcken och staket kan godkännas enligt, tillsammans med krav och rekommendationer vad gäller bland annat höjder, utstickande delar, öppningar, synbarhet, ledning för synskadade, samt stabilitet. Metod för verifiering av stabilitet ingår, för olika typer av konfiguration och förankring

Standarden finns här  

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Mattias Ekstig
Vice projektledare
mattias.ekstig@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Mats Pettersson
Ordförande
Trafikverket