Standard Svensk standard · SS-EN 1793-5:2016

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Produktegenskaper - Fältmätning av ljudreflektion vid direkta ljudförhållanden

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1793-5:2016/AC:2018
Omfattning
This European Standard describes a test method for measuring a quantity representative of the intrinsic characteristics of sound reflection from road noise reducing devices: the reflection index.
The test method is intended for the following applications:
— determination of the intrinsic characteristics of sound reflection of noise reducing devices to be installed along roads, to be measured either on typical installations alongside roads or on a relevant sample section;
— determination of the in situ intrinsic characteristics of sound reflection of noise reducing devices in actual use;
— comparison of design specifications with actual performance data after the completion of the construction work;
— verification of the long term performance of noise reducing devices (with a repeated application of the method). The test method is not intended for the following applications:
— determination of the intrinsic characteristics of sound reflection of noise reducing devices to be installed in reverberant conditions, e.g. inside tunnels or deep trenches.
Results are expressed as a function of frequency, in one-third octave bands between 100 Hz and 5 kHz. If it is not possible to get valid measurements results over the whole frequency range indicated, the results should be given in a restricted frequency range and the reasons of the restriction(s) should be clearly reported.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions

Artikelnummer: STD-8019758

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-04

Antal sidor: 68

Ersätter: SIS-CEN/TS 1793-5:2003