Standard Svensk standard · SS-EN 1317-2:2010

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 2: Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder för vägräcken för fordon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements on impact performance of safety barriers, including vehicle parapets, classes of containment, working width, vehicle intrusion and impact severity levels.

NOTE This European Standard should be read in conjunction with EN 1317-1. Both these standards support EN 1317-5.

The modifications included in standard are not a change of test criteria, in the sense of the EN 1317-5:2007+A1:2008, ZA.3.

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets

Artikelnummer: STD-74744

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-29

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1317-2 , SS-EN 1317-2/A1:2006