Standard Svensk standard · SS-EN 12899-5:2007

Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 5: Första typprovning

Status: Gällande

Omfattning
This Part 5 of EN 12899 describes the requirements for initial type testing (ITT), of Parts 1, 2 and 3 of EN 12899.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Fixed, vertical road traffic signs - Part 5: Initial type testing

Artikelnummer: STD-63873

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-13

Antal sidor: 28