Standard Svensk standard · SS-EN 40-1

Belysningsstolpar - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 40 gives in the three languages English, French and German definitions and terms in the field of 'lighting columns'.

Ämnesområden

Utomhusbelysning (91.160.20) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Lighting columns - Part 1: Definitions and terms

Artikelnummer: STD-12023

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-07-10

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 2569