Standard Svensk standard · SS-EN 13201-4:2016

Vägbelysning - Del 4: Metoder för mätning av belysningsprestanda

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies measurement conditions and procedures for measuring the photometric quality parameters of road lighting installations, i.e. the quantities that quantify their performances in accordance with EN 13201-2 lighting classes.

Parameters used for quantifying the energy performance of road lighting installations are not considered.

A methodology to evaluate the road lighting performances considering tolerances in the design parameters is described in the informative Annex A.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance

Artikelnummer: STD-8018230

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-11

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 13201-4