Standard Svensk standard · SS-EN 16303:2020

Vägutrustning - Validerings- och verifieringsprocess för användning av virtuell provning vid kollisionsprovning av skyddsanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the accuracy, credibility and confidence in the results of virtual crash test to vehicle restraint systems through the definition of procedures for verification, validation and development of numerical models for roadside safety application. Finally it defines a list of indications to ensure the competences of an expert/organization in the domain of virtual testing.

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system

Artikelnummer: STD-80023569

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-10

Antal sidor: 92