Standard Svensk standard · SS-EN 12899-4:2007

Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 4: Produktionskontroll

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 12899 describes the requirements for Factory production control (FPC), for Parts 1, 2 and 3 of EN 12899.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63872

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-13

Antal sidor: 28