Standard Svensk standard · SS-EN 1436:2018

Vägutrustning - Vägmarkeringar - Funktionskrav och testmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the performance for road users of white and yellow road markings, as expressed by their reflection in daylight or under road lighting, retroreflection in vehicle headlamp illumination, colour and skid resistance. Furthermore, the standard specifies test methods and conditions.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods

Artikelnummer: STD-80000789

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-01-26

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1436:2007+A1:2008 , SS-EN 1436:2007+A1:2008