Standard Svensk standard · SS-EN 1794-2:2020

Vägutrustning - Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper - Del 2: Allmänna säkerhets- och miljökrav

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods and criteria for assessing the general safety and environmental performance of road traffic noise reducing devices under typical roadside conditions. Appropriate test methods are provided where these are necessary. The treatment of each topic is covered separately in Annexes A to E.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements

Artikelnummer: STD-80022069

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-05-18

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1794-2:2011