Standard Svensk standard · SS-EN 1317-1:2010

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 1: Terminologi och allmänna kriterier för provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard contains provisions for the measurement of performance of products for the road restraint systems, under impact and impact severity levels, and includes:
- Test site data;
- Definitions for road restraint systems;
- Vehicle specification (including loading requirements) for vehicles used in the impact tests;
- Instrumentation for the vehicles;
- Calculation procedures and methods of recording crash impact data including impact severity levels;
- VCDI.

The modifications included in this standard are not a change of test criteria, in the sense of EN 1317-5:2007+A1:2008, ZA.3.

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods

Artikelnummer: STD-74743

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-29

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 1317-1