Standard Svensk standard · SS-EN 1317-3:2010

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 3: Krockdämpare - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the performance of crash cushions during vehicle impacts. It specifies performance classes and acceptance criteria for impact tests, which should be read in conjunction with EN 1317-1 and EN 1317-5.

The modifications included in this European Standard are not a change of test criteria, in the sense of EN 1317-5:2007+A1:2008, ZA.3.

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions

Artikelnummer: STD-74745

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-29

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1317-3