Standard Svensk standard · SS-EN 1793-3

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3: Enhetligt trafikbullerspektrum

Status: Gällande

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21474

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-31

Antal sidor: 8