Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2:2012

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller vid diffus ljudexponering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1793-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2:2012

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller vid diffus ljudexponering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the laboratory method for measuring the airborne sound insulation performance of road traffic noise reducing devices in reverberant conditions. It covers the assessment of the intrinsic performance of barriers that can reasonably be assembled inside the testing facility described in EN ISO 10140-2 and EN ISO 10140-4.
This method is not intended for the determination of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation of noise reducing devices to be installed on roads in non-reverberant conditions.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2:2012

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller vid diffus ljudexponering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions

Artikelnummer: STD-88020

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1793-2

Ersätts av: SS-EN 1793-2:2018