Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11689/AC:2009

Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Tillvägagångssätt vid jämförelse av bullervärden (ISO 11689:1996/Cor 1:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment (ISO 11689:1996/Cor 1:2007)

Artikelnummer: STD-69214

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 11689