Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11689

Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Tillvägagångssätt vid jämförelse av bullervärden (ISO 11689:1996)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 11689/AC:2009

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment (ISO 11689:1996)

Artikelnummer: STD-20072

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 20