Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11689

Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Tillvägagångssätt vid jämförelse av bullervärden (ISO 11689:1996)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 11689/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11689

Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Tillvägagångssätt vid jämförelse av bullervärden (ISO 11689:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11689

Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Tillvägagångssätt vid jämförelse av bullervärden (ISO 11689:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment (ISO 11689:1996)

Artikelnummer: STD-20072

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 20